A vidék vezető tanítóképzője

Szeretünk tanítani

A 2019-2020 –as tanévtől kezdődően a hittanár-nevelőtanár szak egyszakos formája mellett, kétszakos képzésre is lehet jelentkezni, amely a Debreceni Egyetemmel közösen indul:

hittanár-nevelőtanár – magyar nyelv és irodalom szakos tanár

hittanár-nevelőtanár – történelemtanár

hittanár-nevelőtanár – német nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelőtanár – hon- és népismeret szakos tanár

Az összes szakpár nappali tagozaton indul, és 10 félévet ölel fel.

A szakpáros tanárképzés során a hittanár-nevelő szak mellett a választott másik szakjukon is tanári képesítést szerezhetnek az érettségivel és református konfirmációval rendelkező fiatalok. A Hittudományi Egyetemen a szakhoz szükséges teológiai, módszertani, pedagógiai és pszichológiai valamint gyakorlati felkészültséget szerzik meg a jelentkezők. A közismereti szakhoz tartozó ismereteket és gyakorlatokat a Debreceni Egyetem biztosítja számunkra. (Nappali képzés)

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók a DRHE és a Debreceni Egyetem közös diplomáját vehetik át.

A szakpáros tanárképzésre a központi e-felvételi rendszerben kell jelentkezni!