Hitéleti képzések elkötelezettje

„Racionálisan nem magyarázható az a belső indíttatás, amiért lelkipásztor lettem. Célom, hogy olyan gyülekezetet teremtsünk, ahová a felnőttek szívesen elhozzák a fiatalokat.”

„Amikor átléptem a teológia kapuján nem tudtam mire készülök, kiforratlan voltam, azóta megerősödtem, fejlődött a személyes hitem és elmélyült, növekedett a tudásom. Szeretném Isten igéjét „lefordítani” az adott kor emberének.”