Kántor

(6 félév)

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteivel, felkészítsen a református gyülekezeti kántori szolgálat tartalmas, sokoldalú felkészültséget kívánó feladataira, a megszerzett pedagógiai kompetenciák tegyék lehetővé a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozást.

A jelentkezők az alkalmassági vizsgán igazolják billentyűs hangszertanulmányaikat, gyülekezeti ének ismeretüket és egyházi elbeszélgetésen is részt vesznek.

A szakot csak nappali tagozaton indítjuk.