Katekéta–lelkipásztori munkatárs

(6 félév)

Katekéta-lelkipásztori munkatárs 6 féléves BA alapszak. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180.

A szakon református hittanoktatókat képzünk a közoktatás 1-8. osztálya számára.

Végzett hallgatóink tanulmányaikat a hittanár-nevelőtanár mesterszak rövid ciklusú képzésén folytathatják, megszerezve a képesítést a középiskolai hittanoktatásra is.

A felvételi eljárás része az alkalmassági vizsga, ahol a jelentkezők írásbeli kifejezőkészségét, ének-zenei készségét, beszédtechnikáját és motivációját vizsgáljuk.

A szakot nappali és levelező tagozaton indítjuk.