Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés

(4 félév)

A képzés oklevelet adó, 4 féléves képzés, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.

A képzésre történő belépés feltétele:

alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettség, továbbá

hogy a jelentkező rendelkezzen református konfirmációval és református egyháztagsággal.

A felvételi eljárás pályaalkalmassági elbeszélgetésből áll. A szakirányú továbbképzési szakra az a jelentkező vehető fel, aki a belépés feltételeit teljesítette, valamint akit a Felvételi Bizottság a pályaalkalmassági elbeszélgetés során „megfelelt” minősítéssel felvételre javasolt.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktató.

(A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél kiadásának nem feltétele a nyelvvizsga!)

A képzés önköltsége: 115.000,-Ft/félév

A szakirányú továbbképzést csak levelező tagozaton, önköltséges formában indítjuk.

Jelentkezési határidő: 2024. február 29. és augusztus 16.