Református teológia

(10 félév)

A teológia szak 10 féléves osztatlan (MA) mesterképzés. Ezen a szakon az intézmény olyan református értelmiségi egyháztagokat képez, akik a teológia tudományának magas szintű művelésével szolgálják a Magyarországi Református Egyházat.

A szak általános és elméleti jellegű képzést kínál a jelentkezőknek. A kiadott diploma lelkészi vagy hitoktatói szolgálat végzésére nem jogosít, ám a hallgatók a lelkész szakirányt a megszabott feltételekkel tanpályájuk során bármikor felvehetik.

A teológiai ismeretanyagot három nagyobb szakcsoportba sorolva – biblikus teológia, rendszeres teológia és egyháztörténet, illetve gyakorlati teológia – oktatjuk. A tanulmányok kezdetén néhány alapozó tárgyra – bibliaismeret, hitvallásismeret, teológiai enciklopédia, bibliai héber és a görög nyelv – kerül a hangsúly. A következő években sorra kerülnek bevezetésre a fentebbi szakcsoportok tárgyai.

A hittudomány és ezen belül a református teológia által hangsúlyosan vizsgált témakörök gazdagsága miatt a hallgatók idővel egyéni érdeklődési körüknek megfelelő irányba bővíthetik ismereteiket – erre a szabadon és a kötelezően választható tárgyak magas részaránya kínálja a szervezeti keretet. Az önálló tudományművelés iránti igény kialakítására, az intézményünk által biztosított hittudományi doktori képzésre tekintettel is törekszünk.

A szakot csak nappali tagozaton indítjuk.