Pótfelvételi

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2020/2021. tanévre az alábbi szakjaira:


Hitéleti képzéseink

Jelentkezési határidő:
2020. augusztus 24.

Világi képzéseink

Jelentkezési határidő:
2020. augusztus 9.

Református Teológia szak
Tanító szak
Református Teológia szak
lelkész szakirány
Kiegészítő műveltségterületi
képzés
Katekéta-lelkipásztori
munkatárs szak
Kántor
Hittanár-nevelőtanár szak
Hit- és erkölcstanoktatói
szakirányú továbbképzési szak
Teológia Minor
hittanár-nevelőtanár;
magyartanár
hittanár-nevelőtanár;
történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára

Hitéleti képzéseink

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés nem az állami központi rendszer szerint történik. Jelentkezési lapok a szakok leírásánál letölthetők. A jelentkezési lapokat és a szükséges mellékleteket postai úton kérjük eljuttatni a Tanulmányi osztály címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)

A felvételi eljárás díját (3000,- Ft.) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: DRHE 11738008-21475740 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét + hitéleti jelentkezési díj).

A koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel ebben az évben a felvételi eljárás keretében nem tartunk alkalmassági vizsgákat, hanem minden jelentkező a felvételi pontjai alapján illetve a benyújtott dokumentumok alapján nyerhet felvételt a megjelölt szakra.

A teológia szak lelkész szakirányra jelentkezők csak a teológia szakra nyerhetnek felvételt a ponthatár húzáskor (az alkalmassági vizsga elmaradása miatt), és majd a beiratkozott első éves hallgatók számára október elején megtartjuk az alkalmassági vizsgát. Így akit a Bizottság alkalmasnak talál a lelkész szakirány felvételére, az tanulmányait így folytathatja már az első évben. Akit valamilyen okból nem talál a Bizottság alkalmasnak egyelőre a lelkész szakirány végzésére, annak lehetősége lesz a tanév végén "szakváltási kérelmet" benyújtani. (Az első éves tanulmányokban gyakorlatilag nincs különbség a teológia szak és a lelkész szakirány között.)

Minden más szakra a felvételi pontszám alapján felvett és beiratkozott jelentkező esetében a pályaalkalmasságról majd az első év végén megtartott Minősítő vizsga alapján dönt a Bizottság.

Világi képzéseink

Idén lehetőségünk van a tanító szakot államilag finanszírozott formában hirdetni a pótfelvételi eljárásban is. A tanítói pályát egyetemünk ösztöndíjprogrammal is népszerűsíti. A Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program a tanító pályára készülő fiatalokat rendszeres tanulmányi ösztöndíjjal támogatja, egy félév alatt akár 125 ezer forintot is kaphatnak a hallgatók. Aki az idei pótfelvételi eljárásban jelentkezik tanító szakra, már igényelheti az ösztöndíjat!

A tanító és a vallástanár-szakpáros képzésekre a központi e-felvételi rendszerben az ott megadott feltételek szerint kell jelentkezni augusztus 9-ig.

A koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel ebben az évben a felvételi eljárás keretében nem tartunk alkalmassági vizsgákat. Ezért a tanító szakra jelentkezőknek egy egészségügyi nyilatkozatot kell aláírniuk (innen letölthető), amely a felvételhez szükséges.

A felvett hallgatók a beiratkozáskor teljesítik majd az alkalmassági vizsga követelményeit. Amennyiben az alkalmassági vizsgabizottság úgy ítéli meg, akkor az első év folyamán valamely alkalmassági készség fejlesztését segítő kurzust kell a hallgatónak látogatnia.

A tanári alkalmasságról a jelentkező által benyújtott motivációs levél és egyéb dokumentumok alapján dönt majd az arra felkért szaktanár. A hitéleti tantárgyi vizsgát augusztus első hetében megtartjuk (a vizsga anyaga lejjebb letölthető), a pontos időpontról a jelentkezőket e-mailben fogjuk értesíteni.

Az új ösztöndíjunk pályázati feltételei itt olvashatók.