Pótfelvételi

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2021/2022. tanévre


A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés nem a központi felvételi rendszerben történik.
Jelentkezési lapok a lap alján letölthetők. A felvételi eljárás díját (3000,- Ft.) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: DRHE 11738008-21475740 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét)

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 19.
A jelentkezéseket mindenképpen postán kérjük beküldeni!

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2021. augusztus 25. 9 óra

Külön értesítés nélkül kérünk minden hitéleti szakra jelentkezőt, hogy a megadott időpontban jelenjen meg az alkalmassági vizsgán a DRHE Tanulmányi Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 218-as iroda)

Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:

 • református konfirmációról szóló igazolás,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánlólevele),
 • református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele*,
 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
 • a középiskolai bizonyítvány másolata,
 • érettségi bizonyítvány másolata,
 • azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

(Az osztatlan vallás és nevelőtanár szakra lelkészi, tanári vagy hitoktatói diplomával rendelkezőknek az oklevél másolata szükséges (nem szükséges az érettségi és a középiskolai bizonyítvány)

A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:

 • nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
 • két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
 • minden esetben erkölcsi bizonyítványt.

Kárpátaljáról jelentkezők esetében, minden szakra szükséges a püspöki ajánlás!

A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon a felvételt kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia! A Teológia szakon és a Teológia szak lelkész szakirányon kizáró ok a diszlexia és a diszgráfia!

A vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak (hittanár-nevelőtanár) rövid idejű képzésekre jelentkezők (pedagógus vagy teológiai diploma szükséges) esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
 • oklevél másolata,
 • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánlólevele),
 • református egyháztagság igazolását,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (Mesterszakok esetében a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel.

Az alkalmassági vizsga (írásbeli kifejezőkészség, beszédtechnika, ének-zene alkalmassági) a teológia, a teológia-lelkész, a vallás- és nevelőtanár, a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.

Az alkalmassági vizsga és elbeszélgetés időpontja a hitéleti szakokon: 2021. augusztus 25. 9 óra.
Kérjük, hogy minden jelentkező külön értesítés nélkül jelenjen meg a megadott időpontban a Tanulmányi Osztályon. (A MINOR képzésre jelentkezőknek nem kell alkalmassági vizsgán részt venniük!)

A Jelentkezési lapokat az alábbi címre kell postán beküldeni augusztus 19-ig:
DRHE Tanulmányi Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A Tanulmányi Osztály elérhetőségei:

Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető:
tanulmanyi@drhe.hu; 52/518-515 (augusztus 9-19. között csak e-mailben)

Jelentkezési lap alap és osztatlan képzés

Jelentkezési lap MA képzés (levelező tagozat)