Egyetemi élet

A hallgatók heti rendszerességgel részt vehetnek röplabda, foci és kosárlabda sportjátékokon. A hallgatóknak lehetőségük van évente az intézmény által szervezett sítáborba utazni.

Továbbá lehetőségük van az intézményi kórushoz csatlakozni, illetve minden nap reggeli áhítaton részt venni. (Kápolna, 8:30-9:00)

Az első évfolyamra belépő hallgatók beilleszkedését az évfolyam-felelősi/mentortanári rendszer segíti. Minden hallgató egy évfolyamközösség tagja, amelyet egy oktató vezet. Az évfolyam rendszeresen találkozik, közös programokat, évfolyam-kirándulásokat, gyülekezeti kiszállásokat, csendes hétvégéket szervez. Ez a kötetlen emberi kapcsolatok kialakulásának kedvező gyakorlat nagyban elősegíti pályaválasztás iránti motiváció fenntartását, a pozitív példák és elvek átadását, a személyes életúti nehézségek feldolgozását.

A hitéleti, életviteli és mentálhigiénés tanácsadásnak egyetemünkön – hitéleti, egyházi jellegéből adódóan komoly hagyományai vannak. Az egyetemen egyetemi lelkészség működik, amelynek munkatársa egyebek mellett a hallgatók hitéleti, és életviteli tanácsadását is végzi, a személyes beszélgetések lehetőségének felkínálásával. Egyetemi lelkész: Horsai Ede, Elérhetősége: horsai.ede@drhe.hu

Az egyetemi gyülekezet hallgatóinknak debreceni tartózkodásuk idejére ifjúsági gyülekezeti közösséget biztosít, igyekezve a számukra olyan lelki otthont teremteni, ahol a hitéleti rendezvények, a közös szolgálat és a kulturált szórakozás lehetőségei révén Krisztussal és egymással közösségüket és hitüket megélhetik, illetve a keresztyén hitet és életvitelt kortárs fiatalok között megismerhetik. Az egyetemi lelkészség lelkigondozói alkalmakat is kínál a hallgatók számára.

Egyetemünkön ingyenesen igénybe vehető mentálhigiénés tanácsadás működik, mely személyes tanácsadási lehetőséget nyújt az alábbi területeken:

  • tanulással és teljesítménnyel kapcsolatos problémák
  • életpályával és jövőképpel kapcsolatos bizonytalanság
  • magánéleti konfliktusok (kapcsolati, párkapcsolati, családi nehézségek)
  • beilleszkedési és konfliktuskezelési nehézségek
  • aktuális élethelyzeti krízisek
  • stressz kezelése

A tanácsadás előre egyeztetett időpontban történik, maximálisan 10 alkalmat jelent a probléma természetétől függően. Az alkalmak 50 percesek és jellemzően heti rendszerességgel, négyszemközt történnek. Az üléseken elhangzottak a pszichológusi titoktartás körébe tartoznak.

A fogyatékossággal élő hallgatók számára intézményünk igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy teljesíteni tudják a hallgatói jogviszonyukból eredő kötelezettségeiket. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét intézményi koordinátor segíti, aki személyes konzultációk formájában tájékoztatja őket az igénybe vehető kedvezményekről és szolgáltatásokról, illetve segíti érdekvédelmüket.

A mentálhigiénés tanácsadást és a fogyatékossággal élő hallgatók segítését Kathyné Mogyoróssy Anita pszichológus végzi. Elérhetősége: kathyne.anita@drhe.hu

A Hallgatói Önkormányzat sokszínű programjaival, így mindenekelőtt a tanévet megelőző bagolytáborral (= gólyatábor), félévkezdő csendes napokkal, gyülekezeti kiszállásokkal, kirándulásokkal, a Kollégiumi Bizottság az egyetemi kollégium lakói számára szervezett programjaival mind a közösségbe való beilleszkedést segíti.