Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak

(4 félév)

A képzés lelkidolgozói vagy intézményvezetői kompetenciákat nyújt a segítő szolgálatokban és a szociális területen elhelyezkedni kívánó hallgatóknak - nemcsak lelkészeknek, hanem gyülekezeti munkatársaknak is. A szak közös képzésben valósul meg a Debreceni Egyetemmel. A hallgatók teológiai, jogi és pszichológiai ismereteket szereznek, és szakiránytól függően specializálódhatnak.

A pasztorális tanácsadás szakirány gyülekezeti lelkigondozásra, a szociális szférában pedig intézményvezetői, illetve mentálhigiénés munkakörökre készt fel. A szervezetfejlesztési szakirány egyházi szociális intézmények vezetéséhez szükséges jogi, teológiai, szociális és management ismereteket kínál.

Az ökumenikusan nyitott képzésre nem hitéleti alapdiploma esetében azok jelentkezhetnek, akik előzetesen legalább 50 kreditnyi teológiai részismereti képzést teljesítettek (Teológia minor)

A képzést levelező tagozaton indítjuk.