Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

(4 félév)

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus

A képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. A szakvizsgával teljesíthető a pedagógusok hétévenkénti továbbképzési kötelezettsége, illetve a szakvizsga megszerzése a mesterpedagógus fokozat elérésének szükséges feltétele.

A felvétel feltételei: pedagógus képzési területen szerzett oklevél

Kötelező ismeretkörök: közigazgatási, vezetési ismeretek, szervezeti kultúra, hatékonyság, a pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezeti, speciális nevelési feladatok.

Választáson alapuló ismeretkörök:

  • Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia
  • Fejlesztő, differenciáló pedagógia
  • Gyakorlatvezető tanító

Képzési idő: 4 félév

A képzés költsége: 115.000 Ft + 8.000 Ft