Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsga

(4 félév)

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen

A képzés céljaolyan szakemberek képzése, akik képesek a köznevelési intézményekben a NAT szerinti drámatanításra, az alapfokú művészeti iskolák színjátéktagozatán drámajáték, beszéd- és mozgásgyakorlatok oktatására, és a dramatikus módszereket tantárgyi keretektől függetlenül is alkalmazni tudják. Képesek a drámapedagógia különböző megjelenési formáival kapcsolatban önálló véleményalkotásra, széleskörű kommunikációs, szervezési-rendezési, valamint esztétikai és művelődéstörténeti ismereteiket az iskolák életében sokoldalúan hasznosítani tudják.

A felvétel feltételei: pedagógus képzési területen szerzett oklevél

Ismeretkörök: közigazgatás, államigazgatás, szervezeti kultúra, hatékonyság, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, játékelmélet, drámajáték, dramaturgia, színi nevelés, kisgyermekkori drámapedagógiai specializáció.

Képzési idő: 4 félév

A képzés költsége: 115.000 Ft + 8.000 Ft