Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

(2 félév)

A szakképzettség megnevezése: család- és gyermekvédelem szakos pedagógus

A képzés céljaolyan szakemberek képzése, akik korszerű pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti elméleti és gyakorlati tudásuk és képességeik integrált felhasználásával képesek önállóan ellátni a családdal, a családi életre való felkészítéssel, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos nevelési, oktatási, preventív és korrekciós feladatokat. A képzést elvégzők a család és gyermekvédelem területén közoktatási intézményekben, valamint szociális intézményekben helyezkedhetnek el.

A felvétel feltételei: bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen szerzett oklevél.

Ismeretkörök: jogi, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, családszociológia, a gyermekvédelmi rendszer működése, intézményei, multikulturális nevelés, mentálhigiéné, esetelemzés.

Képzési idő: 2 félév

A képzés költsége: 115.000 Ft + 8.000 Ft