Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak

(4 félév)

A szakképzettség megnevezése: biblioterapeuta

A képzés céljaolyan szakemberek képzése, akik válogatott olvasmányok felhasználásával segítő, fejlesztő munkát végeznek a pszichológiai problémák kezelésében és megelőzésében. A végzett biblioterapeuta életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők számára önismeretet, szociális készségeket és egyéb kompetenciákat fejlesztő egyéni vagy csoportos pszichoterápia-jellegű foglalkozásokat tarthat. Végzettségét hasznosítani tudja az oktatásban, gyógypedagógiában, tehetséggondozásban, fejlesztőpedagógiában, iskolai és gyermekkönyvtári fejlesztő munkában, szociális munkában, mentálhigiénés programokban, büntetés-végrehajtásban, reszocializációban, börtönpszichológiában, pasztorációban, hitoktatásban, karitatív szervezetek programjaiban, humán-erőforrás fejlesztésben és így tovább.

A felvétel feltételei: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, hitéleti, jogi vagy igazgatási képzési területen szerzett oklevél.

További feltételek:

  • motivációs kérdések írásbeli megválaszolása és azt követő beszélgetésen való részvétel
  • valamely világnyelvnek a szakirodalom olvasására alkalmas ismerete.

Ismeretkörök: Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai ismeretek, Biblioterápia szakmai tárgyai, művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek, saját-élmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat

Képzési idő: 4 félév

A képzés költsége: 115.000 Ft + 8.000 Ft