Szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szakirányú továbbképzési szak

(2 félév)

A szakképzettség megnevezése: pedagógus szabadidősport-szervező szakirányon

A képzés céljaolyan gyakorlatorientált szakemberek képzése, akik az egészséges, mozgásban gazdag életmód szemléletének és igényének terjesztésében elkötelezettek. A szabadidős sport területén felkészültek olyan attitűd- és magatartásformáló aktivitások kialakítására, amelyek, a 312 éves korosztály bevonásával, az egészség értékrendjének kialakítását szolgálják. Képesek szabadidős sporttevékenységgel kapcsolatos programok kidolgozására, megvalósítására.

A felvétel feltételei: óvodapedagógus vagy tanító szakon szerzett oklevél

Ismeretkörök: táplálkozástan, mentálhigiéné, rekreáció, elsősegélynyújtás, szabadidős programok szervezése, menedzselése, zenés mozgásformák, módszertan.

Képzési idő: 2 félév

A képzés költsége: 115.000 Ft + 8.000 Ft