Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére

(2 félév)

A szakképzettség megnevezése: szocioterapeuta szakpedagógus

A képzés céljaolyan szakemberek képzése, akik képesek az iskolai erőszak felismerésére, háttértényezőinek feltárására, a hatékony problémamegoldásra és az érintettek segítésére.

A felvétel feltételei: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány, valamint bölcsészettudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

Ismeretkörök: Az agresszió társadalmi, kulturális, okai, háttere; az agresszió pszichológiai okai, háttere; pedagógiai beavatkozási lehetőségek, megoldási módszerek – az életkori sajátosságok figyelembevételével

Képzési idő: 2 félév

A képzés költsége: 115.000 Ft + 8.000 Ft